Hizmet Sözleşmesi

DANIŞMANLIK VE HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Amaç : İşbu sözleşme taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklara çözüm üretmek, anlaşmazlıkların oluşmasının önüne geçmek, tarafların birbirine karşı sorumluluklarını belirlemek ve olası sözleşme ihlali halindeki hukuksal boyutları hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Sözleşmenin tarafları:
……………….adresinde mukim …………………………..( Öğrenci olarak anılacaktır)
Fethiye Mah. Sanayi Cad. CORNER PLUS İş Merkezi No:263/A Nilüfer -Bursa adresinde mukim Özgür SATILMIŞ.( Eğitmen olarak anılacaktır)


1. Konu ve Kapsam:
İşbu sözleşmenin maddeleri, sözleşmenin konusunu ve kapsamını oluşturacaktır. İşbu sözleşmede tarafların sorumlulukları, sözleşme ihlali halinde karşı karşıya kalınabilecek hukuki durumlar, anlaşmazlık oluşmaması için kurallar ile tarafların iletişimi ile ilgili hususlar anlatılacaktır.

2. Tarafların Yükümlülükleri:
Eğitmen, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Öğrenci ile tam bir iş birliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Öğrencinin onayı olmaksızın, danışmalık ve eğitimini verdiği hizmeti doğrudan rakip durumda olan başka kişiler ile paylaşmamayı;
Öğrenci ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Eğitmen ile her alanda iş birliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Eğitmen’i tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.
Eğitmenin eğitim içeriğinin uygulandıktan sonra öğrencinin başarısızlığı ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Eğitmenin bu konudaki tek sorumluluğu eğitim içeriğini öğrenciye en doğru şekilde aktarmak olacaktır. Başka bir konuda hak talep edilemeyecek ve eğitmene sorumluluk yüklenemeyecektir.

3. Danışmanlık ve Eğitim Hizmetine Güvenin Sağlanması:
Öğrenci, danışmanlık ve eğitim hizmeti hakkında Eğitmen’e her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Eğitmen de bu verilere dayalı olarak vereceği hizmetin ne şekilde olacağına karar verir, en uygun anlatım biçimini belirler ve eğitim hizmeti sağlar. Öğrenci sağlanan hizmeti 3. Kişiler ile paylaşmamayı ve gizli tutmayı taahhüt eder.

Eğitmen birebir verilen eğitim süreleri dışında içeriği denetlemek ile yükümlü olmayıp, gönderilen içeriğin tarafınızdan kullanımına ilişkin tüm riskler size aittir ve Eğitmenin bu gibi kullanım ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Özellikle de, Eğitimler üzerinde veya Eğitimler yoluyla, gönderilen içeriğin herhangi bir incelemesi, yayını veya görüntüsü, söz konusu gönderilen içeriğin telif hakkı, gizlilik ve diğer kanunları hiçbir şekilde ihlal etmediğine veya belli bir amaca uygun ya da hatasız ve yararlı olduğuna dair bir beyan veya onay vermeyecektir.

4. Gizlilik:
Öğrencinin, eğitimin yararı için Eğitmene vermiş olduğu hiçbir bilgi, Öğrencinin onayı olsa dahi hiçbir şekilde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.
Bu sözleşmenin taraflarca onaylanmasından sonra Öğrenci, Eğitmen tarafından kendisine iletilmiş olan hiçbir bilgiyi, eğitim materyalini, eğitmenin şahsına ait bütün verileri 3. kişiler ile paylaşmamayı ve eğitmenin zararına olabilecek her türlü hareketten kaçınmayı kabul ve taahhüt eder.
Eğitim sonrası tarafların birbirine ihtiyaç duyabilmesi ihtimali olduğundan dolayı, iletişime geçilen numaraların taraflarda kalmasında hiçbir sorun yoktur.
Bu gizlilik ilkesi, eğitimin süresinin bitmesi, sözleşme süresinin dolması gibi durumlar dahil olmak üzere, hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyecektir.

5. Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti:
5.1 Amazon Danışmanlık ve Eğitimi;

– Mağaza açılışı
– Ülkeye özgü mağaza ayarları
– Yeni nesil drop yöntemi
– Manuel olarak verilere dayalı satan ürünleri yükleme
– 2-3 farklı yazılım ile satan ürünleri yükleme
– Gelen siparişi manuel ve yazılım ile gönderme
– A to Z talepleri
– Şikayet, olumsuz feedback kaldırma
– Satış artırma teknikleri
– Hesap sağlığı koruma
– Suspend eğitimi

7. Danışmanlık ve Eğitim Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması:
Öğrencinin Eğitmene ödeyeceği danışmanlık ücreti 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatta pazarlık ve indirim söz konusu değildir. Fiyat taksitlendirilebilir. Taksitler taraflar arasında uygun şekilde belirlenip ayrı bir sözleşme ve taahhütname olarak imzalanacaktır. Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda yetkili mahkeme icra ve yerel mahkemelerdir.

8. Ödemeler:
Eğitmen, kendi hizmetini finanse eder. Öğrenci bayan ettiği tarihte yaptığı ödeme ile danışmanlık ve eğitim süreci başlamış olur.
Öğrenci yapılan ödeme sonrasında herhangi bir geri ödeme ve hak edemeyeceğini kabul eder.

9. Sözleşmenin sona erdirilmesi:
İşbu sözleşmenin sona erdirilmesi, taraflar arasında yapılacak olan karşılıklı bir mutabakat ile gerçekleşebilir. Sözleşme, imzalanıp eğitim başladığı an yürürlüğe girip, eğitimin sona ermesi ile beraber geçerliliğini yitirecektir.


ÖĞRENCİ                                                                                                   EĞİTMEN